Privaatsustingimused ja isikuandmete töötlemine

Käesolevad privaatsustingimused sisaldavad infot selle kohta, kuidas ja milleks Jatiina OÜ (veebilehe www.jatiina.eu haldaja) isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab.

Lähtume andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation) ja meie eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks ees- ja perekonnanimi, aadress, e-posti aadress ning teave käesoleva veebilehe külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja Jatiina OÜ teenuste kasutamise kohta.

1. Kelle isikuandmeid Jatiina OÜ töötleb?

Jatiina OÜ töötleb nende olemasolevate ja potentsiaalsete klientide andmeid, kes on avaldanud soovi Jatiina OÜ teenuseid kasutada või on seda teinud varasemalt. Teatud juhtudel töötleb ettevõte isikuandmeid, mis on kättesaadavad avalikest andmebaasidest.

2. Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Jatiina OÜ töötleb isikuandmeid selleks, et pakkuda oma olemasolevatele ja potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemat teenust ja informatsiooni. Näiteks töötleb Jatiina OÜ isikuandmeid klientide ostukäitumise kohta, kodulehe külastatavuse, uudiskirja lugemise ja reklaamide avamise kohta.

Jatiina OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Kliendibaasi loomine ja haldamine;
 • Teenuste/toodete loomine ja klientidele pakkumine;
 • Teenuste/toodete kasutatavuse analüüsimine ja täiustamine;
 • Käesoleva veebilehe haldamine ja arendamine;
 • Õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine.

3. Jatiina OÜ töötleb järgmisi isikuandmeid

 • Kontaktandmed – ees- ja perekonnanimi, ettevõtte nimi, e-posti aadress, telefoninumber;
 • Automaatselt kogutavad andmed – kasutaja veebibrauserilt saadud andmed;
 • Uudiskirjaga saadud andmed – uudiskirja lugemise aktiivsus ja sisu;
 • Muud isikuandmed mis on kättesaadavad avalikest andmebaasidest (nt Google, www.rik.ee, www.teatmik.ee, Facebook, Instagram, LinkedIn jt.)

4. Isikuandmete jagamine ja säilitamine

Jatiina OÜ ei edasta kliendi andmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda ega jaga isikuandmeid kolmandate osapooltele va alljärgnevatel juhtudel:

 • Eesti Töötukassa klientide andmed Töötukassa konsultantidele;
 • Riikliku järelvalve asutustele (nt Politsei, KAPO jt.);
 • Võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele (nt maksehäireregistrid, kohtutäiturid)

Hetkel, kui klient teavitab soovist lõpetada isikuandmete kasutamine, siis eemaldatakse isiku andmed ettevõtte andmebaasist. Ettevõttel jääb õigus edastada infot isikuandmete kohta riikliku järelvalve asutustele, kui see nõue tuleneb seadusest.

Jatiina OÜ säilitab isikuandmeid niikaua kui nende kogumine on eesmärkide saavutamiseks vajalik ja kuni on vaja täita lepingutest ja/või seadusest tulenevaid kohustusi.

5. Isikuandmete eest vastutav töötaja

Jatiina OÜ-s vastutab isikuandmete töötlemise eest raamatupidaja Kairi Kaar (tel. +372 5886 6014, e-mail kairi.kaar@jatiina.eu).