Tähelepanu, Amatron+, Amatron3 ja Amatron 4 kasutajad!

Seoses satelliitide hooldustöödega muutuvad Amazone GPS vastuvõtjate satelliidid.
Täna kasutusel olnud satelliidid nr. PR123 ja PR126 on aktiivsed märtsi lõpuni, sealt edasi läheb hooldusesse PR126, mida hakkab asendama PR136.
PR136 lülitatakse sisse 16.03.20
PR126 lülitatakse välja 23.03.20
Vanematel “Hemisphere A100/A101” vastuvõtjatel piisab valida Sätete alt GPS-> A100/A101 ning nimekirjast valida “Auto” või valida Satelliit nr.1 123 ja Satelliit nr.2 136.
Uuematel “NovAtel GPS” vastuvõtjatel on tavaseadistustes standardina juba pandud satelliitide valik “Auto” peale ja muutma midagi ei pea. Juhul kui kaob GPS levi, siis pange sätetes satelliitide otsing “Auto” peale.
Probleemide tekkimisel võtke meiega ühendust numbril +372 505 6318 (Marko Liidemaa)
Head kevadtööde algust!