Taotleja andmed

Volitatud isiku puhul tuleb taotlusele lisada volikiri.

  Lubatud on .pdf .doc .docx .odt .jpg ja .png faililaiendiga failid.

  Ostuõigusega isikud

  Isikud kes omavad õigust teha käesoleva Taotleja / Äriühigu nimel oste või tellimusi.

  + Lisa uus isik

  Taotletava krediidi andmed

  Arvete saaja (raamatupidaja)

  Kliendilepingu taotluse saamisel Jatiina OÜ:

  1. vaatab selle läbi 5 (viie) tööpäeva jooksul;
  2. võib küsida Taotlejalt täiendavaid andmeid või tõendeid;
  3. teatab otsusest Taotlejale, Taotleja poolt esitatud esindaja e-posti aadressil.