Taotleja andmed

Volitatud isiku puhul tuleb taotlusele lisada volikiri.

  Lubatud on .pdf .doc .docx .odt .jpg ja .png faililaiendiga failid.


  Taotletava krediidi andmed


  Arvete saaja (raamatupidaja)

  Kliendilepingu taotluse saamisel Jatiina OÜ:

  1. vaatab selle läbi 5 (viie) tööpäeva jooksul;
  2. võib küsida Taotlejalt täiendavaid andmeid või tõendeid;
  3. teatab otsusest Taotlejale, Taotleja poolt esitatud esindaja e-posti aadressil.